Realizačná činnosť

Posted on
  • komplexná obnova bytových a panelových domov
  • zateplenie budov
  • hydroizolácie a termoizolácie striech
  • výmena okien
  • spevnené plochy a komunikácie
  • zemné a výkopové práce
  • klampiarske a zámočnícke práce
  • interiéry a sanita
  • opravy balkónov a lodží
  • demolačné práce